Terug

Privacy Policy

 ONLINE STYLING PARTS PRIVACY VERKLARING

ONLINE STYLING PARTS vindt de bescherming van de privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil ONLINE STYLING PARTS je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. ONLINE STYLING PARTS zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 vervangen wordt door de (Europese) Algemene Verordening

Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 20 Mei 2018.

 

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

 

Deze Privacyverklaring geldt voor

  • alle bezoekers van de website van ONLINE STYLING PARTS
  • alle contactpersonen van de klanten ONLINE STYLING PARTS
  • alle personen waarvoor ONLINE STYLING PARTS een klant account aanmaakt
  • alle personen waarvoor ONLINE STYLING PARTS een bestelling op naam aanneemt

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

ONLINE STYLING PARTS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de klantenadministratie.

Online Styling Parts
Stadsheide 15
3500 Hasselt
België

Ondernemingsnummer : BE 0828.336.646
Telefoonnummer : +32 (0)11 43.23.13
E-mailadres : [email protected]
Website : www.onlinestylingparts.com

ONLINE STYLING PARTS is niet altijd verantwoordelijke voor verwerking. Waar het met name gaat om verwerkingen van persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van een bestelling treedt de opdrachtgever op als verantwoordelijke voor verwerking en treedt ONLINE STYLING PARTS op als verwerker. Voor deze verwerkingen verbindt ONLINE STYLING PARTS er zich toe om gegevens enkel te verwerken op instructie van de verantwoordelijke voor verwerking.

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONLINE STYLING PARTS VERWERKT VOOR DE KLANTENADMINISTRATIE?

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor prospectie en aanvragen voor offertes.

ONLINE STYLING PARTS verzamelt professionele identificatie gegevens van mogelijke nieuwe klanten. Deze gegevens worden verzameld via rechtstreeks contact (telefoon, business cards op events) of via aanvragen van offertes via de website.

Type persoonsgegevens

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

 

Professionele identificatiegegevens

(Naam, voornaam, adres, E-mailadres, functie, bedrijf, btw nummer, telefoonnummer)

 

 

 

ONLINE STYLING PARTS

 

Contract

 

Contact opnemen om tot een offerte te komen

 

De professionele identificatie gegevens zullen bewaard worden in een Customer Relation Management (CRM) tool om contact op te nemen of een offerte over te maken.

 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij de uitvoering van een contract.

Om de opdrachtgever van een bestelling te contacteren houdt ONLINE STYLING PARTS identificatiegegevens bij.

 

Type persoonsgegevens

Ontvanger

Rechtsgrond voor verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

 

Professionele identificatiegegevens

(Naam, voornaam, adres, functie, bedrijf, e-mail adres, btw nummer, telefoonnummer)

ONLINE STYLING PARTS

Contract

 

Opdrachtgever van het contract vastleggen

 

Om vragen te stellen ivm de bestelling of de factuur te sturen heeft ONLNIE STYLING PARTS de professionele identificatie gegevens nodig.

 

 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Google Analytics informatie: PrivacybeleidAfmelden

 

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS? 

1/ Medewerkers van ONLINE STYLING PARTS in het kader van de uitoefening van de bestelling

2/ Verwerkers

ONLINE STYLING PARTS doet beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt.

3/ Andere

Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen ONLINE STYLING PARTS, behoudt ONLINE STYLING PARTS het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘ als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap‘ aan enige derde over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij  ONLINE STYLING PARTS daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

ONLINE STYLING PARTS gebruikt anonieme gegevens voor interne rapportering. Anonieme of geaggregeerde gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd of geaggregeerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem of geaggregeerd weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

 

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

ONLINE STYLING PARTS zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

 

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

ONLINE STYLING PARTS erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt ONLINE STYLING PARTS gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Omdat de leverancier van onze CRM tool in Canada gelegen is, dragen we persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Regio (EER). Wij dit doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

 

De meeste internet browser zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Je kan echter deze instellingen aanpassen. De manier waarop verschilt van browser tot browser. Voor hulp kan je de “help” functie van je browser gebruiken of volgende website raadplegen http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

 

Cookie

Type

Beschrijving

Vervaltijd

pll_language

Functionele cookie

Bijhouden van de taal voorkeur

1 jaar

 

_ga

Niet functionele cookie

Google analytics cookie voor bijhouden van statistieken

2 jaar

 

_gat, _gid

Niet functionele cookie

Google analytics cookie voor bijhouden van statistieken

1 dag

 

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN? 

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kan je rechten (recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissen van je gegevens, recht op bezwaar) uitvoeren door het sturen van een e-mail naar [email protected]

ONLINE STYLING PARTS heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

ONLINE STYLING PARTS zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag ONLINE STYLING PARTS een redelijke vergoeding aanrekenen of kan ONLINE STYLING PARTS het verzoek weigeren.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien ONLINE STYLING PARTS niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via [email protected].

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box